Werkwijze

Onze werkwijze

Hierbij geven wij een inzicht over het verloop van uw vergunningsproces.

Volgende gegevens levert u aan: Bouwtekeningen van uw woning, Foto’s van uw woning, Uw contactgegevens.
 
Vervolgens nemen wij contact met u op om te overleggen wat exact het opdracht word.
 

Wij nemen uw wensen mee en zoeken uit of het in het bestemmingsplan past.

Aanvraag en vergunningstekeningen worden compleet gemaakt.

Na akkoord opdrachtgever word de aanvraag ingediend via het Omgevingsloket

Vergunning word in behandeling genomen bij de gemeente. De gemeente heeft wettelijk 6-8 weken de tijd om de vergunningaanvraag te behandelen en heeft de mogelijkheid om deze termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.
 
In sommige gevallen komt er een aanvulling/aanpassing verzoek.
 
Wij zullen dit oppakken en de benodigde gegevens/aanpassing aanleveren bij de gemeente.
 
Nadat verschillende afdeling binnen de gemeente akkoord hebben gegeven zal er een officieel besluit komen. Vergunning Verleend! Houdt er rekening mee dat er te allen tijde een bezwaarperiode loopt van 6 weken waarna de vergunning onherroepelijk is.
 
Vervolgens kunnen wij u adviseren bij het vinden van een juiste aannemer.