Omgevingsvergunning aanvragen

Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u een bouwvergunning nodig ? Dan bent u bij ons op het goede adres. Bij Bouwtekenburo NH bent u op de juiste plek als u een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien gaat u een aanbouw, opbouw, dakkapel, dakopbouw, uitbouw of nieuwbouw uitvoeren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Bij Bouwtekenburo NH hebben wij veel ervaring met de omgevingsvergunning aanvragen. Jaarlijks vragen wij ca. 500 projecten aan. Hierdoor weten wij precies wat er moet gebeuren en ontzorgen wij u van dit traject. Wij dienen uw aanvraag in en begeleiden daarbij het complete traject.

Het aanvragen van een vergunning kost veel tijd en moeite. Vooral als u niet precies weet wat er moet gebeuren. Daarom als u het omgevingsvergunning aanvragen laat doen door Bouwtekenburo NH maakt u gebruik van verschillende voordelen:

  • Veel ervaring;
  • Complete begeleiding voor het traject;
  • Persoonlijk contact;
  • Expertise en efficiency.

Uitbesteden van bouwtekeningen aan Bouwtekenburo NH kan voordelen bieden zoals expertise en efficiency. Het bedrijf heeft de kennis en ervaring om bouwtekeningen te maken die voldoen aan de vereisten van wet- en regelgeving, en de wensen van de opdrachtgever.

Daarnaast kan het uitbesteden van de bouwtekeningen aan een gespecialiseerd bedrijf zorgen voor tijdsbesparing en kostenbeheersing. Bouwtekenburo NH kan bijvoorbeeld zorgen voor een snellere goedkeuring van de omgevingsvergunning, waardoor het bouwproces sneller van start kan gaan.

Wat is een omgevingsvergunning?

Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 zijn meer dan 25 vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte en milieu samengevoegd tot één nieuwe vergunning: de omgevingsvergunning. Dit betekent dat de oude vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning en kapvergunning, zijn vervangen door de omgevingsvergunning.

Een omgevingsvergunning in de bouwsector is een officiële toestemming die nodig is voor bepaalde bouwactiviteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Het kan hierbij gaan om het bouwen van een nieuw gebouw, maar ook om het uitvoeren van renovatie- of sloopwerkzaamheden aan een bestaand gebouw.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning in de bouwsector is verplicht en dient te gebeuren bij de gemeente waar de bouwactiviteiten plaatsvinden. Bij de aanvraag moeten diverse gegevens worden aangeleverd, zoals bouwtekeningen, constructieberekeningen, en een bouwveiligheidsplan. Bouwtekenburo NH zorgt ervoor dat alle tekeningen op orde zijn en direct aangeleverd kunnen worden. Hierdoor verloopt het proces soepel en kan de vergunningen snel aangevraagd worden.

De omgevingsvergunning is ingesteld om de veiligheid van de bouwwerken en de omgeving te waarborgen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onder andere gekeken naar de constructieve veiligheid van het bouwwerk, de impact op de omgeving en de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Deze onderdelen zijn van belang om goed voorbereid te zijn. Hierdoor loop je niet tegen onverwachte problemen op tijdens de omgevingsvergunning aanvragen.

Een omgevingsvergunning in de bouwsector is van belang voor zowel particulieren als bedrijven die bouwactiviteiten willen uitvoeren. Het niet aanvragen van een vergunning kan leiden tot hoge boetes en vertraging in het bouwproces. Daarom is het belangrijk om bij twijfel of vragen contact op te nemen met de gemeente om de juiste informatie te verkrijgen over het aanvragen van een omgevingsvergunning. Je hoeft je hier overigens niet druk over te maken als u ervoor kiest om de omgevingsvergunningaanvraag door Bouwtekenburo NH uit te laten voeren.

Wilt u gebruik maken van onze expertise in het aanvragen van een omgevingsvergunning voor:

  • Dakkapellen;
  • Dakopbouwen;
  • Aanbouw;
  • Uitbouw.