Splitsingstekeningen

Splitsingstekeningen

Splitsingstekeningen zijn tekeningen die worden gebruikt om de grenzen van appartementen en andere afzonderlijke eenheden in een gebouw aan te geven.

Bouwtekenburo NH brengt de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten helder in beeld Het is een belangrijk onderdeel van de bouw van een appartementencomplex en het is van cruciaal belang om nauwkeurige en duidelijke splitsingstekeningen te hebben om eventuele toekomstige geschillen te voorkomen.

Bouwtekenburo NH is gespecialiseerd in het maken van splitsingstekeningen voor allerlei soorten gebouwen. Bij verkoop van uw appartement is de splitsingstekening een van de stukken die u moet aanleveren bij de notaris. Het is een onderdeel van de splitsingsakte. Een splitsingstekening moet aan bepaalde, door de wet gestelde eisen voldoen en volgens de richtlijnen van het kadaster.

Het proces

Het proces van splitsingstekeningen ziet er als volgt uit:

  • Inspectie van het gebouw om grenzen afzonderlijke eenheden te bepalen;
  • Opmeten grenzen afzonderlijke eenheden met speciale softwareprogramma’s;
  • Splitsingstekeningen worden duidelijk en overzichtelijk gemaakt;
  • Tekeningen voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn volledig en correct;
  • Splitsingstekeningen worden gebruikt om grenzen afzonderlijke eenheden vast te leggen;
  • Voorkomen van toekomstige geschillen over eigendomsgrenzen.

Het proces van het maken van splitsingstekeningen begint met een inspectie van het gebouw. Een medewerker van het bedrijf zal het gebouw bezoeken en een gedetailleerde inspectie uitvoeren om de grenzen van de afzonderlijke eenheden te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de indeling van het gebouw en de ligging van de muren en andere bouwkundige elementen.

Op basis van de inspectie worden de grenzen van de afzonderlijke eenheden opgemeten en vastgelegd in de splitsingstekeningen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van speciale softwareprogramma’s om nauwkeurige metingen te kunnen maken en om de tekeningen op schaal te kunnen maken. Het resultaat is een duidelijke en overzichtelijke tekening waarop de grenzen van de afzonderlijke eenheden duidelijk zijn aangegeven.

Het maken van splitsingstekeningen is een nauwkeurig en tijdrovend proces dat veel kennis en ervaring vereist. Het is dan ook belangrijk om dit over te laten aan een ervaren en gespecialiseerd bedrijf. Wij hebben dan ook jarenlange ervaring en expertise op het gebied van het maken van splitsingstekeningen en andere bouwkundige tekeningen. Hierdoor garanderen wij kwalitatief goede tekeningen en zorgen wij voor een soepel en snel traject voor uw splitsingstekeningen.

Het maken van nauwkeurige en duidelijke splitsingstekeningen is van groot belang voor de eigenaren van de afzonderlijke eenheden in een gebouw. De splitsingstekeningen worden gebruikt om de grenzen van de afzonderlijke eenheden vast te leggen en te bepalen welke delen van het gebouw tot welke eenheid behoren. Hierdoor kunnen eventuele toekomstige geschillen over bijvoorbeeld eigendom of onderhoud van bepaalde delen van het gebouw worden voorkomen. Zulke discussie wilt u natuurlijk altijd voorkomen.

Wij hechten dan ook veel waarde aan de nauwkeurigheid en duidelijkheid van de splitsingstekeningen. Wij zorgen ervoor dat de tekeningen voldoen aan alle wettelijke eisen en dat deze volledig en correct zijn. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over het maken van splitsingstekeningen.